Medlemskab

Medlemskab

Hvis du vil støtte Borgerlistens arbejde, kan du gøre en aktiv indsats ved at blive medlem. Det koster:
Enkeltmedlem: 300 kr. om året.

Husstande: 500 kr. om året (navnene oplyses på de medlemmer af husstanden, der ønsker at være medlem af Borgerlisten).

Studerende/pensionister og medlemmer bosiddende uden for kommunen:
150 kr. om året.

 

Kontingent kan betales enten til Borgerlistens gironummer 01 8018693 eller til Borgerlistens konto i Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 8018693.
Husk at anføre navnet på indbetaler.